Järjestyssäännöt laivoilla

 

AS TALLINK GRUPP / TALLINK SILJA OY:N JÄRJESTYSSÄÄNNÖT MATKUSTAJILLE


JÄRJESTYSSÄÄNNÖT MATKUSTAJILLE

Kaikkien laivassa olevien viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi matkustajien tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä, laivan henkilökunnan antamia ohjeita sekä laivan kyltteihin merkittyjä määräyksiä. Laivan henkilökunta edustaa laivan kapteenia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa koskevissa asioissa. Matkustaja ei saa matkan aikana käyttäytyä häiritsevästi tai uhkaavasti muita matkustajia kohtaan eikä olla millään muualla tavalla häiriöksi. Matkustaja, joka ei kykene kontrolloimaan omaa käytöstään tai joka käyttäytyy häiritsevästi tai sopimattomasti, voidaan siirtää loppumatkan ajaksi säilöön.

1. Matkustajalla tulee olla mukana voimassaoleva viivakoodilla varustettu laivaannousukortti ja pyydettäessä matkustajan on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä esittämällä laivan järjestysmiehelle tai muulle henkilökunnan jäsenelle henkilöllisyystodistuksensa.

2. Jokaiselle laivalla tai sataman alueella oleskelevalle henkilölle voidaan suorittaa henkilötarkastus tai häntä voidaan haastatella turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi. Henkilön ei ole pakko suostua henkilötarkastukseen tai haastatteluun, mutta kieltäytyminen voi johtaa kyseisen henkilön laivasta tai sataman alueelta poistamiseen ja asiasta voidaan ilmoittaa poliisille. Matkustajan mitkä tahansa lukitut matkatavarat, ajoneuvo, hytti tai muu suljettu säilytystila voidaan tarkastaa. 

3. Matkustajalla tulee olla matkalla mukana tarvittavat, voimassaolevat matkustusasiakirjat. Mikäli varustamo joutuu vastuuseen tai kärsii jollakin toisella tavalla matkustajan puutteellisten matkustus- tai muiden asiakirjojen vuoksi, matkustaja on korvausvelvollinen hänen takiaan varustamolle aiheutuneista kustannuksista.

4. Matkustajalta, joka käyttäytyy häiritsevästi tai uhkaavasti tai pahennusta herättävästi tai joka muuten ei noudata asetettuja vaatimuksia tai on pukeutunut epäsiveellisesti tai on olemassa muita painavia syitä, voidaan evätä pääsy laivalle. Vahvasti päihtyneet, sääntöjä rikkovat sekä muiden matkustajien rauhaa ja turvallisuutta häiritsevät sekä itselleen vaaralliset henkilöt voidaan siirtää säilöön ja luovuttaa lähtösatamassa tai seuraavassa satamassa poliisille. Hyttiosastolla muita matkustajia häiritsevältä henkilöltä voidaan evätä pääsy hyttiin ja hänen osalta voidaan soveltaa edellisessä lauseessa mainittuja toimenpiteitä.
 
5. Alkoholijuomien nauttiminen on sallittua ainoastaan laivan ravintoloissa ja muissa ruokailupaikoissa. Mukana tuotujen alkoholijuomien nauttiminen laivassa on kielletty. Laivan ravintoloissa ei ole luvallista nauttia matkustajan mukanaan tuomaa ruokaa tai juomaa, erikoisruokavalioita ja vauvanruokia lukuun ottamatta. Huumausaineiden hallussapito ja käyttö laivalla on kielletty. Lemmikkieläimen laivaan tuonnissa noudatetaan lemmikkieläinten kuljettamisen ohjeita.

6. Matkustajat eivät saa tuoda laivalle vaarallisia esineitä tai aineita. Ampuma-aseet sekä muut aseet on ilmoitettava sataman tullipisteeseen ja laivalla toimitettava säilytettäväksi infopisteen turvalokeroon.
 
7. Avotulen (kynttilät, kaasukeittimet ym.) sytyttäminen laivalla on kielletty. Matkustajan laivaan tuomien keittolevyjen, kahvinkeittimien, paahtimien ja muiden ruoan valmistamiseen tarkoitettujen sähkölaitteiden käyttö laivassa, mm. hyteissä, on kielletty. Mikäli matkustaja käyttää hytissä yllämainittuja laitteita, varustamon edustajalla on oikeus takavarikoida laite ja viedä se säilytykseen laivan infopisteeseen. Laitteet palautetaan matkustajille 15 minuuttia ennen laivan saapumista satamaan.

8. Tupakointi laivan matkustajatiloissa ja hyteissä on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan siihen tarkoitetuissa ja merkityissä paikoissa.

9. Matkustajat saavat oleskella matkan aikana ainoastaan matkustajille tarkoitetuissa tiloissa. Oleskelu autokannella, ajoneuvojen korjaaminen ja polttoaineiden käsittely matkan aikana on kielletty.

10. Matkustajan tulee huomioida kanssamatkustajien viihtyvyys laivalla. Musiikinkuuntelulaitteiden käyttö hytissä ilman kuulokkeita on kielletty. Hyttiosastolla hiljaisuus alkaa klo 23 paikallista aikaa. Omien musiikkisoittimien käyttö hyttiosastossa on kielletty. Varustamon edustajalla on oikeus takavarikoida musiikkisoittimet tai laitteet ja viedä ne väliaikaiseen säilytykseen laivan infopisteeseen. Laitteet palautetaan matkustajille 15 minuuttia ennen laivan saapumista satamaan.

11. Nuorisoryhmien valvojien tehtävänä on vastata oman ryhmänsä jäsenten toiminnasta laivalla ja järjestyssääntöjen noudattamisesta. Ongelmatilanteissa valvojien on toimittava yhteistyössä laivan henkilökunnan kanssa ja noudatettava heidän antamia ohjeita.

12. Hytissä olevaa irtaimistoa (tyynyt, peitteet, tuolit ja muu varustamolle kuuluva omaisuus) ei saa vahingoittaa tai viedä pois hytistä. Laivan tiloissa tapahtunut varkaus, murto, petos tai muu laiton toiminta ilmoitetaan aina poliisille.

13. Laivan turvavarusteiden ja hälytyslaitteiden tahallinen vahingoittaminen, rikkominen ja ilkivaltaisen hälytyksen aiheuttaminen on ehdottomasti kielletty. Edellä mainitut rikkomiset ilmoitetaan aina poliisille. 

14. Matkustaja, joka on toiminnallaan vahingoittanut laivan omaisuutta, varastanut sitä tai aiheuttanut muuta vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot. Matkustaja voi maksaa aiheuttamansa vahingon heti laivan infopisteeseen. Matkustajat, joilla on sama hytti ja sama varausnumero, ovat solidaarisessa vastuussa hytille tai hyttiomaisuudelle aiheutuneista vahingoista.

15. Matkustajalla ei ole oikeutta harjoittaa laivassa liike- eikä muuta myyntitoimintaa, järjestää keräyksiä tai arpajaisia tai propagandatilaisuuksia, harjoittaa yllytystoimintaa tai pitää poliittisia puheita ellei asiasta ole sovittu etukäteen varustamon kanssa.

16. Varustamo ei ole vastuussa matkustajan rahoista, arvopapereista, kulta- ja hopeaesineistä, arvoesineistä, taideteoksista ym. arvoesineistä ja muista hyttiin jätetyistä henkilökohtaisista tavaroista. Matkustaja voi säilyttää arvoesineitä ja koruja laivan infopisteessä sijaitsevassa turvalokerossa.

Matkustajien matkatavaroihin liittyviä ohjeita on saatavilla terminaalissa, laivoissa sekä matkustus- ja muissa asiakirjoissa. Lisätietoja on varustamon myyntiesitteissä ja kotisivulla osoitteessa www.tallink.ee ja  www.tallinksilja.com.

Jokainen matkustaja (ts. laivassa oleva henkilö, joka ei kuulu aluksen miehistöön) on velvollinen noudattamaan yllä olevia järjestyssääntöjä aluksella ja terminaalissa Viron merilain 4 luvun 60.4§:n, Suomen merilain 15 luvun 4 §:n, Ruotsin merilain 15 luvun 7 §:n sekä ISPS-koodin, EY-asetuksen 725/2004 sekä Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten turvallisuutta koskevien kiertokirjeiden mukaisesti.

Tallink-konsernin johtoryhmän hyväksymä 28.11.2011.

Lataa Tallink Siljan järjestyssäännöt pdf-tiedostona
Tallink Siljan järjestyssäännöt (pdf)