ikäsäännöt ja matkustusluvat

Nämä ikäsäännöt koskevat yksittäismatkustusta. Ikäsääntöjä sovelletaan sekä Tallink Silja Oy:n ja AS Tallink Gruppin liikennöimiin reitteihin. Lue lisää reittejä liikennöivistä yhtiöstä täältä.

Huom! Jokaisella alle 18-vuotiaalla lapsella, joka matkustaa ilman omaa huoltajaa, on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla. Valvojalla tulee olla valvojalomake täytettynä.

Ikärajat ja matkustusluvat

 

Risteilyt, yöreittimatkat ja hotellimatkat: ikäraja 18 vuotta


0-17 -vuotias saa matkustaa:
 
 • huoltajan* seurassa
 • huoltajan valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa
 • huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla
 • valvojalomake on oltava mukana matkalla
   

Päiväreittimatkat ja Päiväristeilyt: ikäraja 15 vuotta


15-17 -vuotias saa matkustaa:
 
 • yksin
 • huoltajan* allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla<

0-14 -vuotias saa matkustaa:

 • huoltajan* seurassa
 • huoltajan valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa
 • huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla
 • valvojalomake on oltava mukana matkalla

 

kuka voi toimia valvojana

Huoltaja*
Lue lisää

- Äiti, isä, muu laillinen holhooja.
- Huoltajan on täytettävä kyseisen matkan ikäraja ja oltava täysi-ikäinen.
- Yhdellä huoltajalla voi olla enintään 2 valvottavaa omien lastensa lisäksi.
 

Perheenjäsen**
Lue lisää

- Isovanhemmat.
- Täti, setä, eno, veli, sisko.
- Perheenjäsenen on oltava vähintään 25-vuotias.
- Yhdellä perheenjäsenellä voi olla enintään 2 valvottavaa.

 

Valvoja***
Lue lisää

- Valvojan on oltava vähintään 25-vuotias.
- Yhdellä valvojalla voi olla enintään 2 valvottavaa.
- Valvojan tulee täyttää Tallink Siljan valvojalomake.
 
 

nuorisoryhmät

Nuorisoryhmille (= vähintään 10 alle 18-vuotiasta nuorta) on erilliset valvojasäännöt, lue lisää täältä.
 

lupalomakkeet

Matkustuslupa - Huoltajan valtuutus 0-17 -vuotiaalle →
Resetillstånd - Förmyndarintyg för 0-17-åring

Permission to travel 0-17 years

Matkustuslupa - Yksin matkustava 15-17 v. nuori reittimatkalla →
Resetillstånd - Ensamresande tonåring 15-17 år på ruttresa

Permission to travel alone on routetrips 15-17 years

Valvojalomake yksittäismatkustajille →
Övervakarens kontaktuppgifter

Guardian instructions / individual travel

lisätietoa

- Matkan varaajan on täytettävä kyseisen matkan ikäraja.
- Helsinki-Tukholma-reitillä ikäraja on poikkeuksellisesti 21 vuotta talvilomakauden alussa ajalla to 15.2. - su 18.2.2018.
- Mies- tai naispaikalla matkustavan on kaikilla reiteillä oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt.
- Jokaisessa hytissä, jossa matkustaa valvottavia, on majoituttava myös yksi valvoja.
- Lupalomakkeet tulee olla mukana matkalla ja ne on esitettävä lähtöselvityksen- tai laivan henkilökunnalle pyydettäessä.
- Matkan varaaja/matkustaja on itse vastuussa siitä, että tarvittava matkustuslupa on kunnossa.
- Mikäli matkustaja ei täytä kyseisen matkan ikärajaa tai tarvittava matkustuslupa puuttuu, laivayhtiö ei vastaa matkustajalle aiheutuvista mahdollisista lisäkuluista eikä suorita matkalipuista rahanpalautusta.
- Valvoja on vastuussa alkoholilainsäädännön ja laivan järjestyssääntöjen noudattamisesta alaikäisen kohdalla sekä alaikäisen aiheuttamista vahingoista laivayhtiölle/hotellille/muille matkustajille/itselleen.