ikäsäännöt ja matkustusluvat

Nämä ikäsäännöt koskevat yksittäismatkustusta. Ikäsääntöjä sovelletaan sekä Tallink Silja Oy:n ja AS Tallink Gruppin liikennöimiin reitteihin. Lue lisää reittejä liikennöivistä yhtiöstä täältä.

Huom! Jokaisella alle 18-vuotiaalla lapsella, joka matkustaa ilman omaa huoltajaa, on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla. Valvojalla tulee olla valvojalomake täytettynä.

Ikärajat ja matkustusluvat

 

Risteilyt, yöreittimatkat ja hotellimatkat: ikäraja 18 vuotta

0-17 -vuotias saa matkustaa:
- huoltajan* seurassa
- huoltajan valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa
- huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla
- valvojalomake on oltava mukana matkalla

 

Päiväreittimatkat ja Päiväristeilyt: ikäraja 15 vuotta

15-17 -vuotias saa matkustaa:
- yksin
- huoltajan* allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla
 

0-14 -vuotias saa matkustaa:
- huoltajan* seurassa
- huoltajan valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa
- huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla
- valvojalomake on oltava mukana matkalla

kuka voi toimia valvojana

Huoltaja*
Lue lisää

- äiti, isä, muu laillinen holhooja
- huoltajan on täytettävä kyseisen matkan ikäraja ja oltava täysi-ikäinen
- yhdellä huoltajalla voi olla enintään 2 valvottavaa omien lastensa lisäksi
 

Perheenjäsen**
Lue lisää

- isovanhemmat
- täti, setä, eno, veli, sisko
- perheenjäsenen on oltava vähintään 25-vuotias
- yhdellä perheenjäsenellä voi olla enintään 2 valvottavaa

 

Valvoja***
Lue lisää

- valvojan on oltava vähintään 25-vuotias
- yhdellä valvojalla voi olla enintään 2 valvottavaa
- valvojan tulee täyttää Tallink Siljan valvojalomake
 
 

nuorisoryhmät

Nuorisoryhmille (= vähintään 10 alle 18-vuotiasta nuorta) on erilliset valvojasäännöt, lue lisää täältä.
 

lupalomakkeet

Matkustuslupa - Huoltajan valtuutus 0-17 -vuotiaalle →
Resetillstånd - Förmyndarintyg för 0-17-åring

Permission to travel 0-17 years

Matkustuslupa - Yksin matkustava 15-17 v. nuori reittimatkalla →
Resetillstånd - Ensamresande tonåring 15-17 år på ruttresa

Permission to travel alone on routetrips 15-17 years

Valvojalomake yksittäismatkustajille →
Övervakarens kontaktuppgifter

Guardian instructions / individual travel

lisätietoa

- matkan varaajan on täytettävä kyseisen matkan ikäraja
- Helsinki-Tukholma-reitillä ikäraja on poikkeuksellisesti 21 vuotta talvilomakauden alussa ajalla to 15.2. - su 18.2.2018.
- mies- tai naispaikalla matkustavan on kaikilla reiteillä oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt
- jokaisessa hytissä, jossa matkustaa valvottavia, on majoituttava myös yksi valvoja
- lupalomakkeet tulee olla mukana matkalla ja ne on esitettävä lähtöselvityksen- tai laivan henkilökunnalle pyydettäessä
- matkan varaaja/matkustaja on itse vastuussa siitä, että tarvittava matkustuslupa on kunnossa
- mikäli matkustaja ei täytä kyseisen matkan ikärajaa tai tarvittava matkustuslupa puuttuu, laivayhtiö ei vastaa matkustajalle aiheutuvista mahdollisista lisäkuluista eikä suorita matkalipuista rahanpalautusta
- valvoja on vastuussa alkoholilainsäädännön ja laivan järjestyssääntöjen noudattamisesta alaikäisen kohdalla sekä alaikäisen aiheuttamista vahingoista laivayhtiölle/hotellille/muille matkustajille/itselleen