CLUB ONE -EHDOT JA -REKISTERISELOSTE

Club One -ehdot

1. Yleistä
2. Jäsenyys ja jäsenkortti
3. Bonuspisteiden kerääminen ja tasovaatimukset 
4. Bonusmatkat
5. Yritys- ja yhdistyssopimukset
6. Muut ehdot

1. YLEISTÄ

1.1. Club One -asiakkuus on AS Tallink Gruppin ("Tallink") tapa palkita uskollisia asiakkaitaan. Yritykset, yhdistykset ja järjestöt eivät ole oikeutettuja Club One -kanta-asiakkuuteen.

1.2. Club One -kanta-asiakasohjelmasta vastaa:
AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estonia.
Y-tunnus: 10238429

1.3. Club One -kanta-asiakasohjelman yhteystiedot:
Suomessa: Tallink Silja Oy, Club One, PL 100, 00181 Helsinki,www.clubone.fi

Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa: Tallink Silja Ab, Box 27295, 10253 Stockholm, Sverige, www.clubone.se

Saksassa: Tallink Silja GmbH, Böckmannstrasse 56, D-20099 Hamburg, Germany, www.tallinksilja.de

Virossa ja Venäjällä: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estonia, www.clubone.ee

Latviassa ja Liettuassa: AS Tallink Latvija, Eksporta iela 3A, Riga LV-1010, Latvia, www.clubone.lv

Muissa maissa: Tallink Silja Oy, Club One, PL 100, 00181 Helsinki, www.tallinksilja.com/en/web/int/club-one

2. JÄSENYYS JA JÄSENKORTTI

2.1. Ohjelmaan voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on vakituinen osoite.

2.2. Kanta-asiakkuus ja kanta-asiakasedut ovat talouskohtaisia. Talouskohtaisuudella tarkoitetaan samassa taloudessa/ruokakunnassa ja samassa osoitteessa asuvaa puolisoa ja lapsia. Nämä henkilöt voidaan pääkortinhaltijan suostumuksella liittää samalle talouskohtaiselle Club One -tilille, jolloin heidät rekisteröidään Club One -jäseniksi. Puolisolla ja jokaisella 18-vuotiaalla, samassa taloudessa asuvalla lapsella on mahdollisuus saada käyttöönsä oma rinnakkaiskortti. Kaikki samalle Club One tilille rekisteröidyt henkilöt saavat käyttöönsä saman kanta-asiakasnumeron. Vain kanta-asiakasnumerolle rekisteröidyt talouden jäsenet voivat kerryttää yhteistä bonuspistesaldoa ja hyödyntää kanta-asiakasetuja.


2.3 Tallink pidättää oikeuden olla rekisteröimättä henkilöitä rinnakkaisjäseniksi tai poistaa rinnakkaisjäseniä Club One –tililtä mikäli on syytä epäillä ettei henkilö asu samassa taloudessa kohdan 2.2 määrittelyn mukaisesti. Pääkortinhaltijan tekemät ilmoitukset koskevat kaikkia tilin jäseniä.

2.4. Kanta-asiakashinnat ovat maakohtaisia. Kanta-asiakkaan varaukset rekisteröityvät asiakkaan tilille varaushetkellä olevan kanta-asiakastason mukaisesti. Asiakkaan osoite Club One -kanta-asiakasrekisterissä määrittää minkä maan kanta-asiakashintoihin asiakas on oikeutettu. Matkoihin, jotka ostetaan tai jotka aloitetaan toiselta maantieteelliseltä alueelta kuin kotimaasta, sovelletaan kuitenkin aina kyseisen maantieteellisen alueen hintoja.

2.5. Tasot ja niiden määritelmät: Club One- kortteja on kolmea eri tasoa (Bronze, Silver ja Gold). Eritasoiset kanta-asiakaskortit oikeuttavat erilaisiin etuihin. Club One -jäsenyyden taso määritellään 12 kuukauden pituisen seurantajakson aikana kerättyjen bonuspisteiden mukaan. Lisätietoa korttitasoista, jäseneduista ja bonuspisteiden kertymiseen liittyvistä säännöistä löytyy yllämainituilta paikallisilta Club One-verkkosivuilta.

2.6. Tallinkilla on oikeus muuttaa Club One -korttien tasojärjestelmää ja eri tasojen tuottamia etuja.

2.7. Asiakkaalla voi olla vain yksi kanta-asiakasnumero.

2.8. Club One-kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä veloituksetta.

2.9. Kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä Tallinkin matkamyymälöissä, internetsivuilla, laivoilla tai lähettämällä allekirjoitetun liittymislomakkeen Tallinkille.

2.10. Täyttämällä Club One –liittymislomakkeen asiakas hyväksyy Club One -ehdot.

2.11. Antamalla henkilötietonsa Club One -liittymislomakkeessa, asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn sekä luvan kerätä Tallinkin matkoihin liittyvää tietoa kanta-asiakasohjelmaa varten. Club One -rekisteriseloste löytyy osoitteesta www.clubone.fi. Liittymällä Club One -ohjelmaan asiakkaan katsotaan antaneen Tallinkille oikeuden lähettää hänelle tietoa Club One -ohjelmasta sähköpostilla, kotiosoitteeseen ja matkapuhelimella, jotta kanta-asiakasohjelmaan liittyvien palvelujen käyttö olisi mahdollista asiakkaalle ja jotta Tallink voi täyttää velvoitteensa asiakasta kohtaan. Asiakas voi hallinnoida omia markkinointilupiaan kirjautumalla tililleen Club One -verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä Club One -kanta-asiakaspalveluun.

2.12. Rinnakkaiskortin hakeminen edellyttää aina pääkortinhaltijan suostumusta. Rinnakkaiskorttia haettaessa hakemukseen tarvitaan myös rinnakkaiskortinhaltijan allekirjoitus.

2.13 Club One -jäsenyys ja talouskohtainen seurantajakso alkavat, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity Club One -järjestelmään ja Club One -kanta-asiakastili on avattu.

2.14 Tallink lähettää rekisteröinnin osoitukseksi asiakasnumerolla varustetun Club One -kortin neljän viikon kuluessa rekisteröinnistä. Club One -ohjelma edellyttää, että asiakas allekirjoittaa Club One -kanta-asiakaskortin välittömästi sen saatuaan. Club One -korttia ei saa käyttää allekirjoittamattomana. Pyydettäessä asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä.

2.15 Tasoon sidotut edut astuvat voimaan heti tason muututtua ja toimivat laivoilla uuden tasoisen kortin myötä.

2.16 Kadonneesta Club One -kanta-asiakaskortista tulee ilmoittaa ensi tilassa Club One -kanta-asiakaspalveluun. Tallink ei ole velvollinen korvaamaan kadonneesta Club One -kortista aiheutunutta vahinkoa. Kanta-asiakkaalle toimitetaan uusi kortti noin neljän viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

2.17 Club One -kanta-asiakaskortin tai -asiakasnumeron luovuttaminen muiden kuin oman talouden jäsenten käyttöön on kiellettyä. Tallink pidättää oikeuden poistaa tilille virheellisesti tai vilpillisesti kertyneet bonuspisteet.

2.18 Club One voi lakkauttaa kanta-asiakkaan jäsenyyden ja mitätöidä bonuspisteet väärinkäytösten ja/tai muun hyvän tavan vastaisen käytöksen perusteella ilman korvausvelvoitteita. Väärinkäytökseksi katsotaan mm. minkä tahansa näissä säännöissä esitetyn säännön rikkominen, dokumenttien kuten lippujen tai arvokuponkien väärentäminen, muuttaminen, myyminen tai luvaton luovuttaminen toiselle henkilölle tai kanta-asiakaskortin luovuttaminen muun kuin oman talouden henkilöiden käyttöön ja muu hyvän tavan vastainen käytös. Tällöin Tallinkilla on oikeus mitätöidä kyseisen asiakkaan bonuspisteet ilman ennakkoilmoitusta ja lakkauttaa jäsenyys. Club One ilmoittaa tällöin jäsenelle kirjallisesti jäsenyyden lakkauttamisesta, lakkauttamisen syystä ja bonuspisteiden mitätöimisestä.

2.19 Jäsenyyden voi milloin tahansa lopettaa kirjallisella ilmoituksella kunkin maan Club One -kanta-asiakaspalveluun yllä olevaan osoitteeseen. Club One mitätöi kanta-asiakkaan bonuspisteet ja poistaa asiakkaan tiedot kanta-asiakasohjelmasta vastaanotettuaan ilmoituksen. Pääkortinhaltijan ilmoitus koskee myös rinnakkaiskortinhaltijoita.

2.20 Club One -kortti ei ole maksu- tai luottokortti.

2.21 Club One -jäsen on velvollinen ilmoittamaan nimensä, osoitteensa tai talouden jäseniin liittyvistä muutoksista Club One -kanta-asiakaspalveluun. Lisäksi jäsenen on oltava tietoinen ohjelman säännöissä ja eduissa tapahtuvista muutoksista. Muutoksista tiedotetaan kunkin maan omilla internetsivuilla, kanta-asiakaslehdessä sekä muussa Club One -ohjelmaa käsittelevässä materiaalissa.

2.22 Club One pidättää oikeuden muuttaa kanta-asiakastili ei-aktiiviseen tilaan jos kanta-asiakasnumerolle ei ole rekisteröitynyt yhtään matkaa ja/tai muita ostoja viimeisen viiden vuoden aikana.

2.23 Club One pidättää oikeuden lakkauttaa väärillä yhteystiedoilla olevan kanta-asiakastilin, ellei asiakas ole ilmoittanut uusia yhteystietojaan 12 kuukauteen.

3. TASOVAATIMUKSET JA BONUSPISTEIDEN KERÄÄMINEN

3.1 Club One -jäsenyyden taso perustuu viimeksi kuluneiden 12 perättäisen kuukauden ("seurantajakso") aikana kerättyjen bonuspisteiden määrään. Tasoon vaikuttavien bonuspisteiden pitää kirjautua kanta-asiakastilille seurantajakson aikana.

3.2 Club One Gold -tasoon vaaditaan 60 000 bonuspistettä 12 kuukauden seurantajakson aikana. Gold-tasolle voi nousta saavutettuaan ensin Silver-tason, johon vaaditaan 15 000 bonuspistettä. Bronze-taso on Club One -asiakkuuden ensimmäinen taso.

3.3 Tasokriteerit tarkistetaan päivittäin. Uusi asiakkuustaso astuu voimaan heti kun kohdassa 3.2. määritellyt tasokriteerit täyttyvät. Uuteen tasoon oikeuttava kortti postitetaan asiakkaalle noin 4 viikon kuluessa.

3.4 Tasolta toiselle siirryttäessä tai tason uusiutuessa alkaa aina uusi seurantajakso ja tasomääritykseen käytettävien bonuspisteiden määrä alkaa taas nollasta. Tason vaihtuminen tai päivittyminen ei vaikuta asiakkaan käytettävissä olevaan bonuspistesaldoon.

3.5 Bonuspisteiden ansainta on sidottu Club One -kanta-asiakkuuden tasoon. Myönnettävien bonuspisteiden määrä perustuu matkalippuostoihin, ennakkoon tilattavien Pre-Order -tuotteiden ostoihin, Tallink Hotelleissa tehtyihin ostoihin sekä laivalla tehtäviin ostoihin. Bonuspisteitä kerryttävät Tallinkin matkavarauksen yhteydessä ostetut Tallinkin tuottamat palvelut sekä yöpymiset Tallink Hotelleissa. Tallink pidättää oikeuden antaa eri määrän bonuspisteitä eri palveluista ja myyntipisteestä riippuen.

3.5.1 Ennakkoon ostetut laivamatkat ja palvelut kerryttävät bonuspisteitä seuraavasti: Gold-asiakkaat 1 € = 40 bonuspistettä, Silver-asiakkaat 1 € = 35 bonuspistettä ja Bronze-asiakkaat 1 € = 30 bonuspistettä.

3.5.2 Tallinkin aluksilla ja Tallink Hotelleissa tehdyistä ostoista bonuspisteet kertyvät seuraavasti: Gold-asiakkaat 1 € = 29 bonuspistettä, Silver-asiakkaat 1 € = 25 bonuspistettä ja Bronze-asiakkaat 1 € = 21 bonuspistettä.

3.6 Kaikki yllämainitut bonuspisteet kirjautuvat Club One -kanta-asiakastilille yhden viikon sisällä matkan viimeisestä lähtöselvityksestä. Varauksen tekeminen tai matkalipun lunastaminen ei vielä itsessään oikeuta bonuspisteiden ansaintaan.

3.7 Bonuspisteiden käyttäminen ei vaikuta Club One -jäsenyyden tasoon.

3.8 Bonuspisteet ovat voimassa 24 kuukautta bonuspisteiden kirjautumiskuukaudesta eteenpäin.

3.9 Club One -bonuspisteitä voi kerätä vasta jäsenyyden alkamisen ja Club One -kortin vastaanottamisen jälkeen. Myönnetyt bonuspisteet ovat talouskohtaisia eikä niillä ole rahallista lunastusarvoa.

3.10 Kertyneillä bonuspisteillä asiakas voi varata Tallinkin palveluita.

3.11 Club One -jäsenyyden päättyessä myös Club One -bonuspisteet mitätöityvät, eikä asiakkaalla ole oikeutta korvausvaateisiin.

3.12 Jälleenmyyjien kautta ostetut Tallinkin palvelut kartuttavat bonuspisteitä ellei toisin mainita. Tallinkin kautta myytävät kolmansien osapuolten palvelut eivät kartuta bonuspisteitä ellei toisin mainita.

3.13 Matkan tai palvelun maksava Club One -jäsen ei ole oikeutettu bonuspisteisiin tai Club One -etuhintoihin, ellei hän itse ole palvelua käyttävä henkilö. Kanta-asiakashintaisia tuotteita voi varata yksittäiseen varaukseen enintään 1 hytti per kanta-asiakas tai 2 kansipaikkaa per kanta-asiakas.

3.14 Tallinkin lahjakortin tai vastaavan tuotteen osto ei kerrytä bonuspisteitä. Lahjakorteista tai muista vastaavista tuotteista bonuspisteet kertyvät tuotteen käytön yhteydessä henkilölle, joka käyttää tuotteen tai palveluita. Ostosraha-nimistä tuotetta ostaessa bonuspisteet kertyvät asiakkaan tilille, kun Ostosraha on lisätty asiakkaan varaukselle ja kyseinen varaus on lähtöselvitetty ja matkustettu.

3.15 Club One pidättää oikeuden olla kokonaan myöntämättä bonuspisteitä tietyistä palveluista tai yhteistyökumppaneiden tarjoamista palveluista tai myöntää vain osittaisen määrän normaalista bonuspistekertymästä.

3.16 Bonuspisteiden rekisteröimistä varten asiakkaan tulee ilmoittaa kanta-asiakasnumeronsa matkavarauksensa yhteydessä ja esittää Club One -korttinsa laivalla tai Tallink Hotellissa aina ostoksia tehdessään. Club One -kanta-asiakaskortti esitetään laivan myymälöiden kassalla ja Tallink Hotelleissa palvelua tilattaessa ennen ostosten maksua ja ravintoloissa heti tilauksen yhteydessä. Matkalippuja tai ostoksia ei kirjata Club One –kanta-asiakastilille jälkikäteen.

3.17 Club One -korttia ei voi käyttää samanaikaisesti Tallink Credit Card -kortin (TCC) kanssa.

3.18 Matkalippu- ja laivaostoista, ennakkoon ostetuista ateriakupongeista sekä Tallink Hotelleissa tehdyistä ostoista ja Pre-Order -tilauksista kirjataan kanta-asiakasnumerolle ainoastaan niiden talouden jäsenten ostot, jotka on rekisteröity Club One -jäseniksi.

3.19 Kaikki samassa taloudessa asuvat ja Club One kanta-asiakastilille rekisteröidyt asiakkaat kartuttavat samaa talouskohtaista bonuspistetiliä.

3.20 Pääkortinhaltija omistaa bonuspisteet ja kanta-asiakastilin hallinnoijana on vastuussa kaikista kanta-asiakastiliä koskevista toimenpiteistä.

3.21 Sekä pääkortin- että rinnakkaiskortinhaltijat ovat yhtäläisesti oikeutettuja käyttämään kanta-asiakastilillä olevia bonuspisteitä aikajärjestyksessä.

3.22 Club One ei ole velvoitettu ottamaan yhteyttä pääkortinhaltijaan saadakseen etukäteishyväksynnän rinnakkaiskortinhaltijan bonuspisteiden käytölle. Club One ei ole velvoitettu korjaamaan bonuspisteiden käyttöä samassa taloudessa asuvien väitteiden perusteella. Bonuspisteiden käyttöä koskevat riidat ratkaistaan pääkortinhaltijan ja rinnakkaiskortinhaltijan välillä.

3.23 Bonuspisteitä voi siirtää yhdeltä kanta-asiakastililtä toiselle kanta-asiakastilille. Siirron voi tehdä sekä pää- että rinnakkaiskortinhaltija. Bonuspisteiden siirto on mahdollista myös siinä tapauksessa kun kaksi tai useampia kanta-asiakastili yhdistetään yhdeksi talouskohtaiseksi tiliksi.

3.24 Matkanjärjestäjien tuottamista matkoista bonuspisteet kertyvät reittikohtaisesti erillisen taulukon mukaisesti. Matkanjärjestäjän tuottamalla matkalla tarkoitetaan yhteistyökumppaneiden tuottamia matkoja, esim. risteilypaketteja, jotka sisältävät risteilyn lisäksi bussikuljetuksen kotipaikkakunnalta satamaan ja takaisin. Suomessa tämä pätee myös matkoihin, joiden yhteydessä on käytetty Tallinkin yhdistyssopimuskorttia.

3.25 Ryhmämatkoista, joista myönnetään ryhmäalennus, bonuspisteet kertyvät reittikohtaisesti erillisen taulukon mukaisesti.

4. BONUSMATKAT

4.1 Bonusmatkavaraukset tulee tehdä bonuspisteiden voimassaoloaikana. Bronze-asiakkaat voivat varata bonusmatkan 4 kuukautta, Silver-asiakkaat 6 kuukautta ja Gold-asiakkaat 8 kuukautta ennen bonusmatkaa.

4.2 Vanhentuneet, käyttämättömät bonuspisteet mitätöityvät tililtä automaattisesti kuukausittain eikä niitä palauteta.

4.3 Bonusmatkat varataan Club One kanta-asiakaspalvelusta tai kanta-asiakaspalvelun tarjoamien kanavien kautta. Bonusmatkan voi varata vasta, kun tilille on kirjautunut matkaan tarvittava bonuspistemäärä.

4.4 Bonusmatkan voi varata ainoastaan Club One –kanta-asiakasrekisteriin määritelty pää- tai rinnakkaiskortin haltija.

4.5 Bonusmatkoihin tarvittavat bonuspistemäärät vaihtelevat sesonkikohtaisesti. Tallinkilla on oikeus rajata bonusmatkojen määrää tai olla myöntämättä bonusmatkoja tiettyinä ajankohtina. Bonusmatkan jälleenmyynti ei ole sallittua. Bonusmatkatuotteet sekä bonusmatkoihin tarvittavat bonuspistemäärät löytyvät internetistä osoitteesta www.clubone.fi

4.6 Bonusmatkoja on rajoitettu määrä jokaista lähtöä kohden. Varaukseen tarvittavat bonuspisteet veloitetaan aina yhdeltä tililtä.

4.7 Bonusmatkaan kansipaikoin sisältyy 1 henkilö. Bonuspisteillä varattavien hyttien tai kansipaikkojen määrää ei ole rajoitettu. Bonuspisteillä varatulla matkalla on oltava matkustajana vähintään yksi henkilö, jonka kotitalouden bonuspistetilin pisteillä matka on varattu.

4.8 Bonusmatkan peruuntuessa viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua voimassaolevat bonuspisteet palautuvat bonuspistetilille, sitä myöhemmin peruutetut tai peruuttamatta jätetyt bonusmatkat veloitetaan kokonaisuudessaan bonuspistetililtä. Vanhentuneita bonuspisteitä ei palauteta.

4.9 Bonusmatkoihin lisätään reittikohtainen hytti- tai kansipaikkamaksu (koskee kaikkia 6-vuotta täyttäneitä matkustajia). Tämän lisäksi muut viranomaisten tai yhteistyökumppaneiden määrittelemät maksut kanta-asiakkaan tulee suorittaa itse (esim. lentokenttäverot, palvelumaksut tms.).

4.10 Kun kyseessä on yhteistyökumppanimme tarjoama bonusetu (tai muu tarjous), noudatetaan kyseisen yhtiön peruutus- ja varausehtoja.

5. YRITYS- JA YHDISTYSASIAKASSOPIMUKSET

5.1 Matkavaraukset, joissa on käytetty Tallinkin Yrityssopimusasiakasnumeroa, eivät kartuta Club One-bonuspistetiliä. Matkavaraukset, joihin on käytetty Yhdistyssopimusta kartuttavat pistetiliä erillisen matkanjärjestäjätaulukon mukaisesti. Yrityssopimus- tai yhdistyskorttia ei voi käyttää samanaikaisesti Club One -kanta-asiakaskortin kanssa.

6. MUUT EHDOT

6.1 Tallinkilla on oikeus antaa eri Club One -jäsenille erilaisia tarjousluonteisia tai muita etuja. Tämä tarkoittaa mm. että Tallinkilla ei ole velvollisuutta antaa samoja etuja kaikille jäsenille vaan eri edut voidaan antaa esimerkiksi yksinomaan eritasoisten tai tietyllä maantieteellisellä alueella asuville Club One -korttien haltijoille.

6.2 Club One -etutuotteet voivat vaihdella reiteittäin/laivoittain. Club One -etuhintaisiin matkoihin ovat oikeutettuja Club One -asiakasrekisteriin rekisteröidyt kanta-asiakkaat sekä heidän taloutensa jäsenet, jotka ovat rekisteröityneet Club One -kanta-asiakkaiksi ylläolevan mukaisesti. Club One -etuhintaisia matkoja ei voi varata/lahjoittaa talouden ulkopuolisille, jollei matkalla ole mukana myös Club One -kanta-asiakastalouden jäsen.

6.3 Club One -ehdot ovat voimassa siinä muodossa, kun ne on julkaistu Club One -verkkosivuilla. Tallinkin on oikeus milloin tahansa harkintansa mukaan tehdä muutoksia Club One -ohjelmaan, ohjelman sääntöihin ja bonuspisteiden kertymisperusteisiin tai bonustuotteiden bonuspistehintoihin. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, ellei Tallink toisin ilmoita. Muutoksista tiedotetaan Club One -jäsenille Club One-verkkosivuilla. Muutoksista pyritään lisäksi ilmoittamaan kanta-asiakaslehdessä, mikäli ilmoittaminen on vielä ajankohtaista lehden julkaisemisaikana.

6.4 Tallink ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien bonuspisteiden menetykset, etujen menetykset, etujen heikkeneminen) eikä Club One ole velvollinen korvaamaan menetyksiä millään tavoin Club One –kanta-asiakkaille tai kolmansille osapuolille.

6.5 Tallink ei vastaa yhteistyökumppaneiden tuottamista palveluista ja tuotteista tai niistä aiheutuneista reklamaatioista, ellei Tallink ole valmismatkalain mukainen matkanjärjestäjä, vaan kukin yhtiö vastaa omista tuotteistaan ja palveluistaan.

6.6 Asiakkaan pitää aina tutustua kuljetusehtoihin ja noudattaa niitä, ellei nimenomaan erikseen ole toisin mainittu näissä säännöissä. Kuljetusehdot ovat saatavilla internetissä osoitteessa www.tallinksilja.fi/kuljetusehdot.

6.7 Kanta-asiakasohjelmasta aiheutuvat riidat, joita ei ole voitu ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan missä tahansa Club One -asiakaspalvelutoimiston sijaintipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Kuluttajalla on mahdollisuus saattaa riita-asia myös paikallisen kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Ehdot päivitetty 2.6.2016.

 

Club One-villkoren

1. Allmänt
2. Medlemskap och medlemskort
3. Bonuspoäng och nivåkriterier
4. Bonusresor
5. Företags- och föreningsavtal
6. Övriga villkor

1. ALLMÄNT

1.1 Club One-medlemskapet är AS Tallink Grupps (”Tallink”) sätt att belöna sina trogna kunder. Företag, föreningar och organisationer är inte berättigade att delta i Club One-stamgästprogrammet.

1.2 För Club One-stamgästprogrammet ansvarar: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estland. FO-nummer: 10238429

1.3 Club One-stamgästprogrammets kontaktuppgifter:
I Finland: Tallink Silja Oy, Club One, PB 100, 00181 Helsingfors, Finland, www.clubone.fi
I Sverige, Danmark och Norge: Tallink Silja Ab, Box 27295, 10253 Stockholm, Sverige, www.clubone.se
I Tyskland: Tallink Silja GmbH, Böckmannstrasse 56, D-20099 Hamburg, Germany, www.tallinksilja.de
I Estland och Ryssland: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estonia, www.clubone.ee
I Lettland och Litauen: AS Tallink Latvija, Eksporta iela 3A, Riga LV-1010, Latvia, www.clubone.lv
I övriga länder: Tallink Silja Oy, Club One, PB 100, 00181 Helsingfors, Finland, www.tallinksilja.com/en/web/int/club-one

2. MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSKORT

2.1 Personer som har fyllt 18 år och som har en fast adress kan ansluta sig till programmet.

2.2 Medlemskapet och medlemskapsförmånerna gäller per hushåll. Med hushåll avses make/maka/sambo och barn som bor i samma hushåll/matlag och på samma adress. Dessa personer kan med huvudkortsinnehavarens samtycke anslutas till samma hushållsbaserade Club One-konto och därmed registreras som Club One-medlemmar. Maken/makan/sambon och alla barn som har fyllt 18 år och bor i samma hushåll har möjlighet att få ett eget parallellkort. Alla personer som är registrerade på samma Club One-konto får samma stamgästnummer. Endast medlemmar av ett hushåll som är registrerade på samma stamgästnummer kan samla poäng till det gemensamma bonuspoängsaldot och utnyttja stamgästförmåner.

2.3 Tallink förbehåller sig rätten att neka registrering av personer som parallellmedlemmar eller att ta bort parallellmedlemmar från Club One-kontot, om det finns anledning att misstänka att personen/personerna i fråga inte bor i samma hushåll i enlighet med definitionen under punkt 2.2. Huvudkortsinnehavarens anmälningar gäller alla medlemmar som finns registrerade på kontot.

2.4 Stamgästpriserna är landsspecifika. Stamgästens bokningar registreras på kundens konto enligt den stamgästnivå som gäller vid bokningstillfället. Kundens adress i Club One-stamkundsregistret anger vilket lands stamgästpriser kunden är berättigad till. På resor som köps eller startar i ett annat geografiskt område än hemlandet tillämpas dock alltid priserna i det specifika geografiska området.

2.5 Nivåer och definitioner: Club One-korten finns i tre olika nivåer (Bronze, Silver och Gold). Stamgästkortens olika nivåer berättigar till olika förmåner. Club One-medlemskapets nivå fastställs utifrån antalet bonuspoäng intjänade under den senaste 12 månader långa bonusperioden. Ytterligare information om kortnivåer, medlemsförmåner och regler för hur man samlar bonuspoäng finns på ovan nämnda lokala Club One-webbplats.

2.6 Tallink har rätt att ändra Club One-kortens nivåsystem och förmånerna på de olika nivåerna.

2.7 En kund kan endast ha ett stamgästnummer.

2.8 Det kostar ingenting att bli medlem i Club One-stamgästprogrammet.

2.9 Man kan ansluta sig till stamgästprogrammet i Tallinks resebutiker, på internet, ombord på fartygen eller genom att skicka in en undertecknad ansökningsblankett till Tallink.

2.10 Genom att fylla i Club One-ansökningsblanketten accepterar kunden Club One-villkoren.

2.11 Genom att uppge sina personuppgifter på Club One-ansökningsblanketten ger kunden sitt samtycke till att personuppgifterna hanteras samt sin tillåtelse för insamling av uppgifter till stamgästprogrammet med anknytning till Tallinks resor. Club One-registerbeskrivningen finns på adressen www.clubone.fi. En kund som anslutit sig till Club One-programmet anses ha gett Tallink rätt att sända information till honom/henne om Club One-programmet per e-post, till hemadressen och till mobiltelefonen. Detta för att kunden ska kunna använda stamgästprogrammets tjänster och för att Tallink ska kunna uppfylla sina förpliktelser gentemot kunden. Kunden kan administrera sina marknadsföringstillstånd genom att logga in på sitt konto i Club One-webbtjänsten eller kontakta Club One-tjänsten för stamgäster.

2.12 Ansökan om ett parallellkort kräver alltid ett godkännande av huvudkortsinnehavaren. Ansökan måste alltid undertecknas även av parallellkortsinnehavaren vid ansökan om parallellkort.

2.13 Club One-medlemskapet och den hushållsbaserade bonusperioden börjar när kundens uppgifter har registrerats i Club One-systemet och ett Club One-stamgästkonto har öppnats.

2.14 Som bekräftelse på registreringen skickar Tallink ett Club One-kort som är försett med ett medlemsnummer till kunden inom fyra veckor efter registreringen. Club One-programmet förutsätter att kunden undertecknar Club One-kortet omedelbart efter att kortet har mottagits. Club One-kortet får inte användas utan underskrift. Vid begäran måste kunden kunna styrka sin identitet.

2.15 De nivåspecifika förmånerna börjar gälla genast efter ett nivåbyte och kan utnyttjas på fartygen mot uppvisande av det nya kortet.

2.16 Om ett Club One-stamgästkort förkommer, bör i första hand Club Ones kundtjänst för stamgäster underrättas om detta. Tallink är inte skyldig att ersätta eventuell skada som det förkomna Club One-kortet har orsakat. Stamgästen får ett nytt kort inom cirka fyra veckor efter det att anmälan mottagits.

2.17 Det är förbjudet att överlåta Club One-stamgästkortet eller -medlemsnumret till någon annan än medlemmar i det egna hushållet. Tallink förbehåller sig rätten att ta bort bonuspoäng från kontot som samlats på ett felaktigt eller ohederligt sätt.

2.18 Club One kan säga upp stamgästens medlemskap och ogiltigförklara bonuspoäng vid missbruk och/eller annat otillbörligt beteende utan att någon ersättningsskyldighet uppstår. Med missbruk avses bland annat brott mot vilken som helst av reglerna i dessa villkor, förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom biljetter eller värdekuponger, till annan person eller utlåning av stamgästkort till någon annan än medlemmar i det egna hushållet samt övrigt beteende som strider mot god sed. Tallink har rätt att ogiltigförklara kundens bonuspoäng utan att meddela detta på förhand och säga upp medlemskapet. Club One meddelar i så fall medlemmen skriftligen om uppsägningen av medlemskapet, orsaken till uppsägningen och ogiltigförklaringen av bonuspoängen.

2.19 Kunden kan när som helst säga upp medlemskapet genom ett skriftligt meddelande till respektive lands Club One-kundtjänst för stamgäster enligt ovanstående adress. Club One nollställer stamkundens bonuspoäng och raderar kundens uppgifter från stamgästprogrammet när meddelandet har mottagits. Huvudkortsinnehavarens uppsägning gäller även parallellkortsinnehavarna.

2.20 Club One-kortet är inget betal- eller kreditkort.

2.21 Club One-medlemmen är skyldig att meddela Club One-kundtjänsten för stamgäster om eventuella namn- och adressändringar eller förändringar i hushållet. Medlemmen ska vidare hålla sig underrättad om eventuella ändringar i programmets regler och förmåner. Information om förändringar ges på respektive lands internetsidor, i stamkundstidningen samt i övrigt material som gäller Club One-programmet.

2.22 Club One förbehåller sig rätten att avaktivera stamgästkontot, om inga resor och/eller inköp har registrerats på medlemsnumret under de fem senaste åren.

2.23 Club One förbehåller sig rätten att avsluta ett stamgästkonto som har felaktiga kontaktuppgifter, om inte kunden har meddelat sina nya kontaktuppgifter inom 12 månader.

3. BONUSPOÄNG OCH NIVÅKRITERIER

3.1 Club One-medlemskapets nivå fastställs enligt antalet bonuspoäng intjänade under de senaste 12 månaderna (bonusperiod). Alla bonuspoäng som inverkar på nivån måste registreras på stamgästkontot under bonusperioden.

3.2 För Club One Gold-nivån krävs 60 000 bonuspoäng under en 12 månaders bonusperiod. Gold-nivån uppnås efter att Silver-nivån har uppnåtts för vilken 15 000 bonuspoäng krävs. Bronze-nivån är Club One-medlemskapets första nivå.

3.3 Nivåkriterierna kontrolleras dagligen. En ny medlemsnivå börjar gälla genast när nivåkriterierna under punkt 3.2 uppfylls. Ett kort som berättigar till den nya nivån skickas till kunden inom cirka fyra veckor.

3.4 Vid nivåbyte eller förnyelse av nivå börjar alltid en ny bonusperiod och antalet bonuspoäng som behövs för en nivåuppgradering börjar om från noll. Nivåbytet eller nivåuppdateringen påverkar inte kundens bonuspoängsaldo.

3.5 Intjänandet av bonuspoäng är bundet till Club One-medlemskapets nivå. Antalet tilldelade bonuspoäng baseras på inköp av biljetter, inköp av PreOrder-produkter som beställs på förhand, inköp i Tallinks hotell samt inköp ombord. Köp av Tallinks tjänster samt övernattningar i Tallinks hotell som görs i samband med bokning av en Tallink-resa ger bonuspoäng. Tallink förbehåller sig rätten att ge olika antal bonuspoäng för olika tjänster beroende på försäljningsställe.

3.5.1 Fartygsresor och tjänster som köpts på förhand genererar poäng enligt följande: Gold-kunder 1 € = 40 bonuspoäng, Silver-kunder 1 € = 35 bonuspoäng och Bronze-kunder 1 € = 30 bonuspoäng.

3.5.2 Inköp ombord på Tallinks fartyg och i Tallinks hotell ger bonuspoäng enligt följande: Gold-kunder 1 € = 29 bonuspoäng, Silver-kunder 1 € = 25 bonuspoäng och Bronze-kunder 1 € = 21 bonuspoäng.

3.6 Alla ovan nämnda bonuspoäng registreras på Club One-stamgästkontot inom en vecka efter den sista incheckningen som görs under resan. Att enbart boka eller lösa ut en biljett ger inte i sig rätt till bonuspoäng.

3.7 Club One-nivån påverkas inte av att bonuspoängen används.

3.8 Bonuspoängen är giltiga i 24 månader räknat från den månad som bonuspoängen registrerades.

3.9 Club One-bonuspoäng går att samla först efter att medlemskapet har aktiverats och efter det att man har fått sitt Club One-medlemskort. Alla bonuspoäng är hushållsbaserade och de har inget inlösningsvärde.

3.10 Kunden kan boka Tallinks tjänster med insamlade bonuspoäng.

3.11 När Club One-medlemskapet upphör, ogiltigförklaras alla Club One-bonuspoäng och kunden har ingen rätt att kräva ersättning.

3.12 Tallink-tjänster som köpts via återförsäljare ger bonuspoäng, såvida inget annat anges. Tredje parts tjänster som säljs via Tallink genererar inte bonuspoäng, såvida inget annat anges.

3.13 En Club One-medlem som betalar för en resa eller en tjänst är inte berättigad till bonuspoäng eller Club One-förmånspriser, om medlemmen inte själv utnyttjar tjänsten. Produkter som erbjuds till stamkundspriser går att boka högst en hytt per stamgäst eller två däcksplatser per stamgäst per bokning.

3.14 Köp av Tallinks presentkort eller motsvarande produkt samlar inte bonuspoäng. Bonuspoängen för presentkort eller andra motsvarande produkter ges till den person som använder produkten eller tjänsten i samband med användningen. Vid köp av produkten Shoppingpengar (ship money) sätts bonuspoängen in på kundens konto när Shoppingspengar har lagts till kundens bokning och bokningen i fråga är incheckad och betald.

3.15 Club One förbehåller sig rätten att helt avstå från att bevilja bonuspoäng för vissa tjänster eller för tjänster som erbjuds av samarbetspartner eller att bevilja endast en del av den normala bonuspoängsumman.

3.16 För att registreringen av bonuspoäng ska kunna göras ska kunden uppge sitt stamgästnummer i samband med bokningen av resan och alltid uppvisa sitt Club One-kort i samband med inköp ombord eller i Tallinks hotell. Club One-stamgästkortet ska visas upp i kassan i fartygets affärer, vid beställning av tjänst i Tallinks hotell innan inköpet betalas och i restauranger genast i samband med beställningen. Resor eller inköp registreras inte på Club One-stamgästkontot i efterhand.

3.17 Club One-kortet kan inte användas samtidigt som Tallink Credit Card-kortet (TCC).

3.18 För biljettköp och inköp ombord, för måltidskuponger som köpts på förhand samt för inköp i Tallinks hotellen och PreOrder-beställningar registreras endast inköp för medlemmar av ett hushåll som är registrerade som Club One-medlemmar på medlemsnumret.

3.19 Alla kunder som bor i samma hushåll och som finns registrerade på Club One-stamgästkontot samlar poäng till det hushållsbaserade bonuspoängkontot.

3.20 Huvudkortsinnehavaren äger alla bonuspoäng och är som administratör av stamgästkontot ansvarig för alla åtgärder som rör stamgästkontot.

3.21 Både huvudkortsinnehavaren och parallellkortsinnehavarna har rätt att använda de bonuspoäng som finns på stamgästkontot i kronologisk ordning.

3.22 Club One är inte skyldig att kontakta huvudkortsinnehavaren för godkännande av en parallellkortsinnehavares användning av bonuspoäng. Club One är inte skyldig att korrigera användningen av bonuspoäng utifrån invändningar från personer som bor i samma hushåll. Oenigheter beträffande användningen av bonuspoäng ska lösas mellan huvudkortsinnehavaren och parallellkortsinnehavaren.

3.23 Bonuspoäng kan överföras från ett stamgästkonto till ett annat. Överföringen kan göras av både huvudkorts- och parallellkortsinnehavaren. Det är även möjligt att överföra bonuspoäng, om två eller flera stamgästkonton kombineras till ett gemensamt hushållsbaserat konto.

3.24 Resor anordnade av researrangörer berättigar till bonuspoäng enligt en separat ruttbaserad tabell. Med resor anordnade av researrangör avses resor som anordnas av samarbetspartner, t.ex. kryssningspaket, som förutom en kryssning även innehåller busstransport från hemorten till hamnen och tillbaka. I Finland gäller detta även resor för vilka Tallinks föreningsavtalskort har använts.

3.25 Gruppresor för vilka grupprabatt beviljas berättigar till bonuspoäng enligt en separat ruttbaserad tabell.


4. BONUSRESOR

 

4.1 Bokningar av bonusresor måste göras under bonuspoängens giltighetstid. Bronze-kunder kan boka en bonusresa fyra månader innan bonusresan äger rum, Silver-kunder sex månader före och Gold-kunder 8 månader före.

4.2 Bonuspoäng som blivit för gamla eller som inte använts raderas automatiskt från kontot varje månad och kan inte återfås.

4.3 Bonusresor bokas via Club Ones kundtjänst för stamgäster eller via de kanaler som kundtjänsten erbjuder. En bonusresa kan bokas först när den mängd bonuspoäng som krävs för resan har registrerats på kontot.

4.4 Bonusresor kan endast bokas av en huvud- eller parallellkortsinnehavare som finns registrerad i Club One-stamkundsregistret.

4.5 Antalet bonuspoäng som behövs för bonusresor varierar beroende på säsong. Tallink har rätt att begränsa antalet bonusresor eller att inte bevilja bonusresor vid vissa tidpunkter. Återförsäljning av bonusresor är inte tillåtet. Information om bonusreseprodukter och vilka bonuspoängsummor som krävs för bonusresor finns på internet på adressen www.clubone.fi

4.6 Det finns ett begränsat antal bonusresor på varje avgång. De bonuspoäng som behövs för en bokning debiteras alltid från ett konto.

4.7 En bonusresa med däcksplats gäller för en person. Antalet hytter eller däcksplatser som kan bokas med bonuspoäng är inte begränsat. Minst en av passagerarna från det hushåll med vars bonuspoängkonto resan har bokats måste vara med på en resa som bokats med bonuspoäng.

4.8 Om en bonusresa avbokas senast 14 dygn innan resan börjar, återförs de giltiga bonuspoängen till bonuspoängkontot. Bonusresor som avbokas senare än så eller som inte avbokas alls debiteras i sin helhet från bonuspoängkontot. Bonuspoäng som har gått ut returneras inte.

4.9 En ruttbaserad hytt- eller däcksplatsavgift tillkommer för bonusresor (gäller alla 6 år fyllda passagerare). Dessutom ska stamkunden betala eventuella avgifter som fastställts av myndigheter eller samarbetspartner (t.ex. flygplatsskatter, serviceavgifter etc.).

4.10 I händelse av bonusförmåner (eller övriga erbjudanden) som erbjuds av våra samarbetspartner, tillämpas det aktuella bolagets avbeställnings- och bokningsvillkor.

5. FÖRETAGS- OCH FÖRENINGSAVTAL

5.1 Resebokningar där kundnumret för Tallinks företagsavtal har använts genererar inga poäng till Club One-bonuspoängkontot. Resebokningar via företagsavtal berättigar till poäng enligt en separat researrangörstabell. Företagsavtals- eller föreningskort kan inte användas samtidigt som Club One-stamgästkortet.

6. ÖVRIGA VILLKOR
 

6.1 Tallink har rätt att ge olika Club One-medlemmar olika förmåner av erbjudandekaraktär eller övriga förmåner. Detta innebär bl.a. att Tallink inte är skyldig att ge samma förmåner till alla medlemmar utan olika förmåner kan ges till exempel enbart till Club One-kortsinnehavare på olika nivåer eller som bor inom ett visst geografiskt område.

6.2 Club One-förmånsprodukterna kan variera beroende på rutt och fartyg. Stamgäster som är registrerade i Club One-kundregistret samt medlemmar av samma hushåll som är registrerade som Club One-stamgäster är berättigade att köpa resor till Club One-förmånspris i enlighet med vad som anges ovan. Resor till Club One-förmånspris kan inte bokas/ges till personer utanför hushållet, såvida inte en medlem av Club One-stamgästhushållet är med på resan.

6.3 Club One-villkoren gäller i den form som de är publicerade på Club Ones webbplats. Tallink har rätt att när som helst efter eget gottfinnande göra ändringar i Club One-programmet, i programmets regler och i grunderna för hur bonuspoäng beviljas eller i bonusprodukternas bonuspoängpriser. Ändringarna börjar gälla genast utan föregående meddelande, såvida inte Tallink anger något annat. Club One-medlemmarna informeras om ändringarna på Club Ones webbplats. Man eftersträvar dessutom att informera i stamkundstidningen om ändringar förutsatt att informationen fortfarande är aktuell när tidningen publiceras.

6.4 Tallink ansvarar inte för eventuella förluster (inklusive förlust av bonuspoäng, förlust av förmåner, sämre förmåner) till följd av förändringar. Club One är inte heller på något sätt skyldig att ersätta förluster till Club One-stamgäster eller till tredje part.

6.5 Tallink ansvarar inte för tjänster och produkter eller för eventuella reklamationer i anslutning till dessa som tillhandahålls av samarbetspartner, såvida inte Tallink är researrangören enligt lagen om paketresor. Varje bolag ansvarar för sina produkter och tjänster.

6.6 Kunden måste alltid bekanta sig med transportvillkoren och följa dem, om inget annat uttryckligen anges i dessa regler. Transportvillkoren finns på internet på adressen www.tallinksilja.fi/kuljetusehdot.

6.7 Eventuella tvister gällande stamgästprogrammet som inte har gått att lösa genom förhandlingar mellan parterna, ska avgöras i behörig domstol på någon av placeringsorterna för Club One-kundservicekontoren. Konsumenten har även möjlighet att hänskjuta tvisten till den lokala konsumenttvistenämnden för behandling.

Club One-villkoren uppdaterade 6.6.2016 

Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Tallink Silja Oy (jäljempänä "Tallink Silja")

2. REKISTERIN NIMI
Club One -asiakasrekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Club One -kanta-asiakasohjelman jäsenyys

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään Club One -kanta-asiakasohjelman asiakassuhteiden hoitamiseen, pistetapahtumien rekisteröintiin ja hallinnointiin, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.  Tallink Silja käyttää ulkopuolisia postituspalveluja markkinointitoimenpiteissä ja asiakasyhteydenpidossa.  Rekisteröityjä tietoja käytetään myös matkavarauksia tehtäessä ja laskutettaessa.

Kun henkilö liittyy Club One-ohjelmaan, hän antaa suostumuksensa ostotapahtumien kirjaamiselle rekisteriin. Club One -ohjelma ja jäsenyys perustuvat Tallink Siljan palveluiden käyttämiseen.  Club One -jäsen kerää bonuspisteitä ja taso-ostoja, jotka ansaitaan sekä laiva- että lippuostotapahtumilla.  Laivaostotapahtumat merkitään rekisteriin asiakaskohtaisesti myyntipisteittäin.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

5.1 Jäsenen perustiedot:
Jäseneksi rekisteröintipäivämäärä, sukunimi, etunimi, kansalaisuus, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, syntymäaika, sukupuoli, koti- ja työpuhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, lasten nimet, syntymäajat ja sukupuolet sekä toivottu markkinointipostituksen kieli.

Rinnakkaiskorttien haltijoiden sukunimi, etunimi, kansalaisuus, sukupuoli, ikä, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero ja työpuhelinnumero.

5.2 Jäsenen ilmoittamat harrastustiedot
- Kalastus
- Golf
- Laskettelu
- Teatteri/musikaali
- Konsertit/Ooppera/Baletti
- Tanssi
- Ruoka- ja viinikulttuuri
- Terveys- ja kylpylälomat
ja kotitalouden tulot luokittelutietona.

5.3 Korttia ja korttitasoa koskevat tiedot:
Asiakasnumero, viimeisen kortin myöntämis- ja viimeinen voimassaolopäivä, korttitaso, korttityyppi (perus, matkatoimistovirkailija, rekka-auton kuljettaja, henkilökunta), taso-ostokertymä sekä matkakerrat kortin voimassaoloaikana.

5.4  Bonuspisteiden kertymis- ja käyttötiedot:
Kaikki kortin voimassaoloaikana kerätyt ja käytetyt pisteet, käytettävissä olevat pisteet

5.5  Matkustustapahtumakohtaiset tiedot
Club One -kortin käyttöön liittyvät tiedot: kortilla suoritetut matkavaraukset sekä laivaostot sisältäen tapahtumapaikan, ja euromäärän, päivämäärän ja kellonajan.  Matkan osalta kirjautuu rekisteriin laiva ja sen reitti, onko kyseessä yhdensuuntainen vai edestakainen matka, varauksen hyttikategoria, matkustajalukumäärä, valuutta sekä varauksen päivämäärä.  Rekisteriin jää myös tieto siitä, minkä varauskeskuksen kautta varaus on tehty.

5.6  Asiakkaan määrittelemät suostumukset ja kiellot:
suora- ja telemarkkinointikiellot, yhteistyökumppanien markkinointikielto, sms- ja sähköpostimarkkinointisuostumukset

5.7 Tallink Siljan puolelta peruutetut jäsenyydet
Asiakkaan tietoja säilytetään peruuttamisen jälkeen rekisterissä tapauskohtaisesti määriteltävä kohtuullinen aika tunnistusta varten.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan perus- ja harrastustiedot sekä suostumukset ja kiellot saadaan jäseneltä itseltään, kun hän täyttää jäsenhakemuksen tai päivittää tietojaan myöhemmin.  Osoitetietoja päivitetään Postin osoitepalvelun avulla.

Club One -kortin käyttöön liittyvät tiedot saadaan Tallink Siljan varaus- ja kassajärjestelmistä.  Bonuspisteitä ja tasoa koskevat tiedot muodostuvat Tallink Siljan tietojärjestelmästä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS MARKKINOINTITARKOITUKSIIN

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille paitsi viranomaisille laissa määritellyin perustein.

8. JÄSENEN OIKEUDET

Jokaisella jäsenellä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Club One -asiakasrekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa.  Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen kohdassa 10 mainitulle henkilölle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava.  Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Club One -jäsenellä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi.  Virheen oikaisemista koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti mainittuun osoitteeseen.

9. REKISTERIN SUOJAUS

9.1 Manuaalinen aineisto:
Liittymislomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.

9.2. ATK:lle tallennetut tiedot
Ainoastaan määrätyillä Tallink Siljan työntekijöillä on oikeus käyttää Club One -sovellusta.  Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, joten käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin.  Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.  Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Tallink Siljan ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

10. REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO
Tallink Silja Oy
Club One
PL 100
00181 Helsinki