ASIAKASKYSELYN ARVONNAN SÄÄNNÖT


Järjestäjä ja rekisterinpitäjä
Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9, 00220 HELSINKI, jäljempänä "Järjestäjä".

Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua vastaamalla sähköpostitse lähetettyyn asiakaskyselyyn. Arvontaan osallistuminen ei edellytä markkinointiluvan antamista. Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä.

Arvonnan viimeinen osallistumispäivä on 9.4.2015.

Palkinto
Palkintona on yksi (1) risteilyetukortti, joka oikeuttaa 23 h -risteilyyn Turusta Tukholmaan A-hytissä. Palkinto ei sisällä risteilyn hyttimaksua.

Risteilyetukorttia ei voi käyttää maksuna tai osamaksuna Järjestäjän muihin tuotteisiin. Risteilyetukorttia ei voi vaihtaa rahaksi. Risteilyetukortti on voimassa 22.12.2015 asti (ei erikoisristeilyt) ja risteily on varattava viimeistään ko. päivänä. Risteilyn ajankohta perustuu saatavuuteen varaushetkellä. Palkinto arvotaan heti vastausajan päätyttyä.

Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus
Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajalle sähköpostilla arvontaan osallistuessa annettuun sähköpostiosoitteeseen ja toimittaa palkinnon voittajalle postitse. Osallistuja on velvollinen ilmoittamaan oikeat yhteystiedot Järjestäjälle. Järjestäjä ei vastaa siitä, ettei voittajaa tavoiteta. Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinto uudelleen, ellei voittajaa tavoiteta kahden viikon kuluessa. Osallistumalla tähän arvontaan osanottaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta Tallink-konsernin työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja heidän perheenjäseniään. Arvontaan osallistuvien henkilöiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Lisätietoa risteilyjen ikärajasäännöistä saa Tallink Silja Oy:n sivuilta. Matkaan ja varaukseen sovelletaan Järjestäjän kuljetusehtoja Hyvä tietää -osion alla.

Tämä verkossa toimiva Arvonta toimii yleisimmissä internet-selaimissa ja sähköpostiohjelmissa. Arvonnan Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmista yleisessä internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai muista vastaavista teknisistä ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasta haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Arvonnan tulos on lopullinen, eikä tuloksesta voi valittaa.

Järjestäjä maksaa arpajaisveron.

Tietosuoja
Järjestäjä kerää osallistujista arvontaa varten tarpeelliset tiedot. Arvonnan jälkeen osallistujatiedot hävitetään. Asiakaskyselyn vastaukset säilytetään nimettömänä Tallink Siljan palveluiden kehittämistarpeita varten.

Arvonnan Järjestäjä: Tallink Silja Oy